רוני ריינגולד

מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי פלורליסטי - ארבעה חקרי מקרה מן האקדמיה בארה"ב / רוני רינגולד | מאמרים אקדמיים
שייך לקטגוריות:
  • רב-תרבותיות / פלורליזם
5 מאמרים אקדמיים - תקצירים | מאמרים אקדמיים
שייך לקטגוריות:
  • כלי עבודה בחברה רב-תרבותית

1. בוללים או שוזרים? מסגרת מושגית לבחינת סוגיות של רב תרבותיות / ריטה סבר
2. כיצד צריכה להיראות רב תרבותיות ישראליות? / נמרוד אלוני
3. עקרונות בחינוך לגישה רב-תרבותית / ישעיהו תדמור
4. מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי פלורליסטי - ארבעה חקרי מקרה מן האקדמיה בארה"ב / רוני רינגולד
5. רעיון הפלורליזם ויישומיו בחינוך הישראלי / צבי לם

 

שתף