פרוייקטים מן העבר

עמותת מבט פועלת במכללת כנרת החל משנה"ל תשס"ט. משתתפי התכנית זוכים  לאקרדיטציה של 2 נ"ז אקדמיות עבור השתתפות בתוכנית מעורבות חברתית. שיתוף הפעולה עם המכללה הצטיין בראיה אסטרטגית משותפת, במטרה להרחיב את מספר המשתתפים, לבצע פרויקטים משמעותיים בקמפוס ובקהילה, ולהשפיע על השיח הבין-תרבותי בקמפוס.
בשנה"ל תשע"ד אנו חוזרים לפעול במכללה, בשילוב הפרויקט להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה של הות"ת. מתוכננות שתי קבוצות פעילות בקמפוס, אשר ישלבו עשייה חברתית והפקה של אירועי תרבות לכלל הסטודנטים במכללה. Academic College Kinneret in the Jordan Valley  - About the project

שתף