הדרכה רב תרבותית Diversity Training

 בחברה  הרב-תרבותית בישראל, ארגונים רבים מעסיקים צוות מקצועי מרקע תרבותי וחברתי מגוון, ומשרתים קהלי יעד שונים. ארגונים אלו מתמודדים עם דילמות מורכבות הנובעות מפערים בין-תרבותיים בין אנשים וקבוצות האוכלוסייה שונות, המשפיעות על האפקטיביות של העבודה – הן בתוך הצוות והן מול הלקוחות ומקבלי השירות.
עמותת מבט מפעילה תכניות וסדנאות שונות לפיתוח מודעות ולהקניית כלים לחיים ועבודה בסביבה רב תרבותית. בזכות ניסיוננו החינוכי והארגוני, אנו מציעים מגוון מקיף של כלים לפיתוח הסביבה הרב-תרבותית בארגון.

1. סדנאות ולמידה התנסותית
אנו מתמחים בסדנאות לפיתוח צוות וסביבת עבודה רב תרבותית, בשילוב מדיומים שונים של למידה התנסותית וחווייתית - למידה אתגרית, צילום, דרמה ומוסיקה .

 • יצירת אקלים ארגוני רב תרבותי - העמקת היכרות בינאישית, פיתוח ושיתוף זהות אישית ותרבותית, טיפוח אמפטיה לאחר ולשונות הרב תרבותית בארגון
 • התמודדות עם דילמות רב תרבותיות – ניתוח של אירועים וסיטואציות מחיי היום יום בהקשר הרב-תרבותי, החברתי והארגוני, אסטרטגיות לניהול קונפליקטים, טיפוח פתיחות ודיאלוג חיובי
 • למידה ויצירה רב תרבותית – כיצד להפוך את המגוון הרב תרבותי ממקור של קונפליקטים למקור ללמידה, יצירה ועשייה משותפת.
 
2. סיורים וטיולים רב תרבותיים

הזדמנות ללמידה דרך הרגליים – סיורים וטיולים חווייתיים, בישובים  ובאזורים מגווני תרבותיות - היכרות עם סיפורי חיים משותפים מן השטח, ועם דילמות של קיום משותף בחברה הישראלית.

 • סיורי תרבות – היכרות עם העדות, הדתות והקהילות המרכיבות את הפסיפס הרב תרבותי של החברה הישראלית, ועם הקשרים ויחסי הגומלין במרחב המשותף
 • מפגשים רב תרבותיים –  סיורים בשילוב מפגשים עם פעילים וארגונים חברתיים, המתמודדים עם האתגרים הרב תרבותיים של החברה הישראלית בתחומים שונים, ומציגים מודלים למנהיגות קהילתית ולהובלה של שינוי חברתי
 • סיורים מרובי קולות – סיורים בערים המעורבות ובמרחבים המשותפים, בהדרכה משותפת של מדריכים יהודים וערבים, המציגים את הנרטיבים השונים ואת המורכבות של הדיאלוג הבין תרבותי ושל ההכלה של הקולות המנוגדים
3. פיתוח ארגוני רב תרבותי – Diversity training

אנו מציעים מגוון אפשרויות של  Diversity Training ופיתוח כלים למנהלים ולצוותים לעבודה אפקטיבית בסביבה רב תרבותית:

 • ייעוץ ואבחון לשינוי ארגוני - מהם המאפיינים הרב תרבותיים של הארגון? מהם הגורמים המשפיעים על העבודה האפקטיבית של הארגון, ועל האווירה והאקלים הארגוני? מהם הקונפליקטים המעסיקים את העובדים ואת הארגון? ומה ניתן לעשות ולשנות כדי לשפר את המצב?
 • אימון פרטני למנהלים – זיהוי של הדילמות הניהוליות עמם מתמודד המנהל בארגון, פיתוח של דרכי התמודדות אפשרויות, ובניית תכנית עבודה לניהול רב תרבותי אפקטיבי
 • סדנאות לפיתוח ארגוני רב תרבותי – התאמה של סדנאות למטרות ולצרכים הארגוניים, ולשילוב בתכניות ההכשרה וההדרכה בארגון
4. תכניות תהליכיות

כדי לאפשר פיתוח של דיאלוג עמוק ואמיתי, פיתוח אישי, בין אישי ושינוי ארגוני משמעותי, אנו מציעים תכניות מתמשכות ארוכות טווח, המבוססות על מודלים של התפתחות קבוצה ופיתוח מודעות בין תרבותית. זהו תהליך אישי וקבוצתי המשלב רצף של סדנאות למידה התנסותית.
 
נושאים מרכזיים

 • זהות אישית ותרבותית – בחינה של הזהות האישית ושל תרבות המקור של המשתתפים, פיתוח הזהות האישית בהקשר התרבותי, קבלה של הזהויות השונות ע"י הקבוצה והחברה
 • קונפליקטים בין תרבותיים – תפישה עצמית ותפישת האחר, ראייה סטריאוטיפית, ניתוח וניהול של קונפליקטים בהקשר הבין-תרבותי
 • שילוב בין תרבותי – השפעה בין מקורות תרבותיים שונים, שילוב ומיזוג מקורות תרבותיים, שונות ומגוון תרבותי כמשאב חברתי
 • עבודה בסביבה רב-תרבותית – פרויקט סיום יישומי כמקרה מבחן  - מימדים יישומיים של עבודה בסביבה תרבותית מגוונת

שתף