מדוע פעילי שמאל אינם מתמודדים עם הבעיה המזרחית?

קטגוריות משנה
יש לבחור לפחות קטגוריית משנה אחת בכל קטגוריה ראשית.

הכותב טוען, שפעילי השמאל פועלים בשם מהגרים ופלסטינים תושבי השטחים, ותוך כך מממשים את עצמם ויכולותיהם, ומקדמים את הקריירה והמעמד של עצמם. על מנת לגלות סולידריות ולפעול פוליטית עם הקבוצה המזרחית המוחלשת, יש לפעול, לטענתו, תוך ויתור על צבירת הון חברתי, פוליטי או כלכלי, ואף ויתור על מימוש הכישורים האישיים. זאת כדי לצמצם את הפערים ולאפשר צמיחת כוחות בתוך הקבוצה המזרחית, שיהוו את הקול שלה.

"בעוד שפעילותו של השמאל בשטחים הכבושים ובישראל הינה משאב, שמתורגם לשעתוקה של הגמוניה פוליטית אשכנזית, הפעילות עם מזרחים עלולה להיות לא מתגמלת, לא "סקסית" וכרוכה במתחים שאינם פשוטים. זו פגיעה במעמד.
זו הסיבה לדעתי שקיימת נטייה כל-כך ברורה בשמאל לדיבור והתעסקות בשטחים הכבושים ובמצבם של מהגרי עבודה ופליטים. כרגע, אין נכונות לפתוח את תיבת הפנדורה המזרחית-אשכנזית, משום שלמעשה היא תחתור תחת מעמדה ההגמוני של הקבוצה שמרכיבה את השמאל הישראלי האשכנזי. אולם לדעתי זה אחד המפתחות שעשוי להציל את השמאל. אם פעיליו לא ישכילו להתמודד עם הסוגיה הזו, הם יוותרו בלתי-רלוונטיים לחברה הישראלית."

המאמר של תום מהגר באתר "העוקץ"

שתף