בית סבתה של מונירה בעכו מלפני 1948

מתוך הסדנה:
"נקודת מבט " סדנה רב דורית ורב תרבותית בעכו באמצעות צילום.
למידע על הסדנה, וסיפורה של מונירה

שתף