עקרונות בחינוך לגישה רב-תרבותית / ישעיהו תדמור

תדמור, ישעיהו. עקרונות בחינוך לגישה רב-תרבותית. אקדמות: כתב-עת של לומדי "בית מורשה" ,
13: 169-182, 2003
 
במכללת עמק יזרעאל ובמכללת הגליל המערבי מתקיימים קורסים בנושא, שעליהם מבוסס המאמר. במסגרת הקורסים מוצגים רפרטים העוסקים בתכנון פרויקטים חינוכיים, הצגת עקרונות לתכניות חינוכיות בנושא, ועוד. מדווח על תהליך אישי ושינוי תפיסה ועמדות אצל הסטודנטים בקורסים.

 1. רב תרבותיות – מהי?
 •  אבחנות מושגיות - ריבוי תרבויות (טכני) <> רב תרבותיות (נורמטיבי)
 • "רב תרבותיות" הירארכית – הצדקות לאי-סימטריה

"פלורליזם שבדיעבד", "פלורליזם טקטי", "פלורליזם שבחסד"

 • סוגים שונים של יחסים בין קבוצות –

רב תרבותיות בתוך מסגרת לאומית או דתית משותפת (יהודים בישראל)
רב תרבותיות בין תרבויות שונות באותה חברה (יהודים-ערבים)

 • גבריאל סלומון (2000) – 3 דגמים, ע"פ אופי המאבק –
  • קונפליקט אינטנסיבי על שליטה, רווי נרטיבים קולקטיביים
  • מתח בין קבוצות, עם פחות רקע הסטורי
  • תרבויות שכנות ללא קונפליקט חריף
 • יעל תמיר (1998) – רב תרבותיות "דקה" – בחברה ליברלית <> רב תרבותיות "עבה"
 • וולצר (1999) – ישראל כמקרה מיוחד, 3 דפוסים שונים של רב-תרבותיות
  • מדינת לאום עם מיעוט לאומי
  • מורשת עות'מנית של אוטונומיה דתית
  • חברת מהגרים מעדות שונות
 • דילמות בתפיסה הרב תרבותית –
  • טשטוש תרבותי<>מיזוג
  • שיוויון-ערך תרבותי  <>דמוקרטיה תרבותית
  • אוטונומיה חינוכית ותרבותית
 • גבולות התפיסה הרב-תרבותית
העצמה תרבותית שלילית העצמה תרבותית חיובית טיפוח המרחב הבין-תרבותי האחדה תרבותית
שלילת האחר <== גבולות המרחב הבין-תרבותי ==> מהילה בין תרבויות
 
 1. חינוך לרב-תרבותיות – יסודות, דרכים ומטרות
 • החינוך האינטלקטואלי והחינוך המוסרי – יסודות בחינוך לרב-תרבותיות
 • מטרות בחינוך לרב-תרבותיות
  1. סלומון (2000) – 4 מטרות –
   • קבלת הנרטיב של הצד השני כלגיטימי
   • בחינה ביקורתית של הצד שלי ואחריותו
   • אמפטיה עם סבלו של הצד האחר
   • פתרון קונפליקטים ללא אלימות
  2. יעל תמיר (1998) – 3 מטרות –
   • חינוך לאזרחות לכלל האזרחים, בדגש על דמוקרטיה
   • חינוך תרבותי יחודי לכל קבוצה תרבותית
   • חינוך פלורליסטי המעודד הבנה ואמפטיה
  3. יוסי יונה (1991) – 3 משמעויות לפלורליזם בחינוך
   • הענקת אפשרות שווה לכל ילד לפיתוח אישי
   • הזדמנות שווה לכל תרבות לבטא את ערכיה ואורח חייה
   • שילוב פלורליזם תרבותי עם פלורליזם אינדבידואלי בכל התרבויות
 • שלבים בסולם של מטרות בחינוך לגישה רב-תרבותית
  1. השלמה פטליסטית עם נוכחותו של האחר כנתון מוצק
  2. סובלנות מחושבת ותבונית
  3. הכרה אנתרופולוגית של האחר מתוך סקרנות ואמפטיה
  4. דיאלוג כן שבבסיסו שיוויון וכבוד הדדי
  5. נכונות להשפעה בין-תרבותית הדדית
  6. מיזוג תרבותי, חלקי או מלא

עמדת המחנך כלפי השלב הרצוי תלויה בעמדותיו ובסוג השוני הרב-תרבותי

 • קשיים ודרכים בתהליך החינוך לרב-תרבותיות
  • וורזל (wurzle 1988 ) – 7 שלבים בחינוך לגישה ר.ת.-
   • הסתגרות חד-תרבותית
   • התחלה של מגע בין-תרבותית
   • קונפליקט – משבר
   • התערבות חינוכית – בחינה ביקורתית של העמדות
   • התערערות הביטחון בתרבות שלי
   • גיבוש מודעות חדשה כלפי עצמי והאחר
   • התגבשות תפיסה רב-תרבותית
 • וורצל (1988) + וולצר (1995) - 2 דרכים עיקריות –
  • פיתוח מודעות עצמית – בחינה עצמית
  • פרסונליזציה של הידע
 • באנקס (1993,1995) – דרכים פדגוגיות דידאקטיות –
  • שילוב חומרים מתרבויות שונות בהוראה
  • לימוד תהליכי יצירה של אישים, בדגש על גורמים תרבותיים
  • ניתוח ביקורתי של דעות קדומות
  • הפעלת דרכי למידה והערכה אלטרנטיביות
  • פיתוח תרבות ואקלים בין-ספרי המאפשר שיוויון בחירה וכבוד

חינוך לפשרה – הפתרון היחיד לתפיסות מוחלטות של צדק המתנגשות זו בזו
 המפתח בחינוך לרב תרבותיות – חינוך לביקורתיות כלפי התרבות שלי

שתף