סקירת תוכניות התערבות של חינוך לחיים משותפים בין קבוצות רוב לקבוצות מיעוט בעולם

דוח המוגש לוועדה הציבורית בנושא חינוך לחיים משותפים  בין יהודים לבין ערבים במדינת ישראל

כתבה: בטי גורן, אוניברסיטת תל אביב (gorenbat@post.tau.ac.il)
בהנחיית: פרופ' דניאל בר-טל, אוניברסיטת תל אביב (daniel@post.tau.ac.il)

סיכום מתוך המאמר:
המסמך הציג מושגים מרכזיים בהתפתחותו של הרפרטואר הבין-קבוצתי השלילי הקיים בין קבוצת רוב לקבוצת מיעוט, התמקד בחשיבותו של החינוך לשינוי רפרטואר זה ובניית יחסים שוויוניים והוגנים בין קבוצת הרוב לקבוצת המיעוט, והציג 3 תוכניות חינוכיות שפותחו ויושמו במערכות חינוך בשתי מדינות, שבהן קבוצת הרוב והמיעוט השתתפו בסכסוך דמים. יש לציין כי התוכניות אשר נסקרו אינן מתייחסות לצרכים השונים והלא סימטריים של קבוצת הרוב וקבוצת המיעוט בכל מדינה, למרות שלדעתנו, התוכניות חייבות להיות דיפרנציאליות, שכן כל קבוצה חיה במציאות חברתית שונה.

מתוך הסקירה הרחבה של הספרות הקיימת, ברצוננו להציג טבלה המסכמת את התכנים, המיומנויות והעקרונות הדידקטיים שעל פיהם יש לתכנן תוכניות חינוכיות המקדמות יחסי שוויון והוגנות בין מיעוט לרוב אותו ניתן ליישם למציאות היחסים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי הפלסטיני במדינת ישראל.

ידע (תכני התוכנית) מיומנויות עקרונות התוכנית
זכויות אדם העלאת מודעות עצמית (בין אישית ובין-קבוצתית) למידה התנסותית
דמוקרטיה וזכויות קולקטיביות של מיעוטים פיתוח חשיבה ביקורתית מקרים נבחנים רלוונטים למציאות
למידה על סכסוכים (למידת המושגים "נרטיב", "זהות קבוצתית" ; בירור הנרטיבים והזהויות החברתיות של הקבוצות הערבית הפלסטינית והיהודית במדינת ישראל) הפחתת סטריאוטיפים שליליים ודעות קדומות המקרים הנדונים מערערים על הסטטוס קוו ודורשים ניתוח ביקורתי של המציאות הקיימת
יחסי כוח בין קבוצות: בירור מושגים כמו שוויון ואי שוויון, אתנוצנטריות, גזענות, אפליה יצירת אמפתיה תוכנית מותאמת לגיל ולשלב ההתפתחותי של התלמידים
יחסי רוב-מיעוט בחברה בישראל (על בסיס לאום, מגדר, דת, אתניות, מעמד סוציו-אקונומי) פיתוח תקשורת בין אישית ובין קבוצתית לצורך מגע בין קבוצות התוכנית מתחילה בגילאים הצעירים וממשיכה לאורך כל שנות הלימודים במערכת החינוך
הכרה בשונות הקבוצתית: הכרת האחר ותרבותו פיתוח מיומנויות של גישור ויישוב סכסוכים יש להתאים את התכנים למציאות הלא סימטרית הקיימת בין הרוב לבין המיעוט (פיתוח ובחירת תכנים הרלוונטיים לקבוצה הערבית ולקבוצה היהודית)
  פיתוח מיומנויות של אזרחות פעילה  
 

שתף