מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי פלורליסטי - ארבעה חקרי מקרה מן האקדמיה בארה"ב / רוני רינגולד

רינגולד, רוני. מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי פלורליסטי - ארבעה חקרי מקרה מן האקדמיה בארה"ב. דפים: כתב-עת לעיון ומחקר בהכשרת מורים , 40: 108-131, 2005
 
המאמר מתייחס להתפתחות מודלים לחינוך רב-תרבותי בארה"ב כבסיס לדיון בנושא בארץ, ומציג התפתחות בתפיסה בתחום שבאה לידי ביטוי במודלים השונים

 • Southern California (1982) – פלורליזם שמרני – התרבות המערבית מרכזית, אך מכירה בקיומן של תרבויות אחרות לצדה. התרבויות "האחרות" לא מוצגות כתרבויות אמריקאיות. אין דיון בנושאי צדק חברתי
 • סטנפורד (1988) – רב-תרבותיות פלורליסטית - שילוב יותר מקורות לא-מערביים, הכרה במקורות לא-מערביים של התרבות האמריקאית. עדיין – רשימת קריאה משותפת ובה בכורה כמותית לתרבות המערב, ודיון בנושאים חברתיים רק ע"פ בחירה מקומית של המרצים
 • ברקלי  (1989) – "תרבות אמריקנית" Ü "תרבויות אמריקאיות" – שונות כערך בתרבות האמריקאית, תפיסת התרבות כאינטראקציה מתמדת בין מספר מקורות. המימד החברתי של שאלות של כפיה והשפעה איננו חלק מובנה בתכנית
 • AAC&U – Association of American Colleges and Universities (1991) – ממודל ברקלי למודל טרנספורמטיבי – מאמצע שנות ה-90 דגש על פדגוגיה ביקורתית (ע"פ פריירה) ודיון בצדק חברת

פרקטיקות בפדגוגיה רב-תרבותית –

 • מפגש בין תרבותי – תנאי הכרחי אך לא מספיק
 • הטרמה של לימוד תרבות המקור, במיוחד לבני המיעוט (אסנטה - אפרוצנטריות)
 • וורצל (1988) – דיון קונפליקטואלי עשוי לערער תפיסות אתנוצנטריות וסטריאוטיפיות
 • 9 הנחות חינוכיות של AAC&U
  • עידוד כל הסטודנטים ללמוד את המורשות השונות
  • התנסויות שיאפשרו שליטה במילון ובהיסטוריה של האחר
  • השוואה בין מספר היסטוריות תרבותיות וגזעיות
  • למידה בנושא אי צדק גזעי
  • פיתוח אמפטיה בנושא אי-צדק גזעי ושונות תרבותית
  • הכרות עם מסורת המאבקים בתחום
  • לימוד נושא הצדק החברתי במספר אופנים מעשיים
  • התייחסות לרמה הגלובלית, התרבות האמריקאית כחלק ממכלול עולמי
  • תרבות והתנסות דיאלוגית כבסיס להתמודדות עם שונות ואי צדק

4 מרכיבים של התכנית –
א. מסורת פרטיקולרית וזהות קהילתית
ב. מאבק לשיוויון הזדמנויות של תרבויות שונות
ג. היכרות עם מאמצים קהילתיים לפיתוח צדק חברתי
ד. מחקר ביקורתי
 

שתף