מי אנחנו

עמותת מבט – מודעות בחברה רב תרבותית

עמותת מבט הוקמה בשנת 2008 ופועלת לפיתוח מודעות בין-תרבותית ולפיתוח זהות חברתית אזרחית בישראל באמצעות הקניית כלים לחיים ועבודה בחברה בין-תרבותית.
בחברה הישראלית קיימים קונפליקטים רבים הנובעים מפערים בין תרבותיים  - בין יחידים ובין קבוצות שונות: יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, עולים וותיקים, ועוד. פערים אלו נוכחים ומשפיעים על חיינו כאזרחים ותושבי המדינה ברמה הפוליטית, החברתית, המקצועית  והאישית, וגורמים לניכור הולך וגובר בין הקבוצות התרבותיות וכלפי המדינה.
על מנת לצמצם את הפערים והניכור בחברה, יש ליצור ולחזק מרחב מחייה חברתי משותף ובטוח.
אנו מאמינים כי שינוי חברתי מתחיל בשינוי אישי, וכי המפתח לשינוי מצוי בפיתוח מודעות בין תרבותית - מודעות המבוססת על חיזוק הזהויות התרבותיות השונות, על היכרות הדדית, ועל הבנה וקבלה של האחר. ברוח אסכולת המגע, אנו מאמינים כי הדרך האפקטיבית לפיתוח מודעות בין תרבותית היא על ידי מפגש חיובי ומשמעותי ברמה הבין-אישית, ועל ידי למידה התנסותית משותפת.

מטרותינו החינוכיות

  • פיתוח מודעות חברתית בין תרבותית, השפעה על עמדות ופיתוח מיומנויות של עבודה וחיים בסביבה
    הרב תרבותית בישראל. יצירת שינוי אישי משמעותי על בסיס של היכרות והתנסות משותפת, עם אנשים בעלי רקע חברתי שונה ומגוון.
  • תרומה לשינוי חברתי דרך 'שינוי אישי של יחידים רבים', השפעה על השיח הבין-תרבותי בקהילה, ויצירת חברה בעלת תפיסה רב-תרבותית ומכנה משותף אזרחי וחברתי

עמותת מבט מפתחת ומפעילה תכניות למידה התנסותית תהליכיות, המבוססות על רצף משמעותי של מפגשים בין משתתפים מרקע תרבותי מגוון. התהליך האישי והקבוצתי מבוסס על הכרות, בניית אמון ולמידה משותפת של הזהות העצמית ושל האחר, ניתוח והתמודדות עם קונפליקטים בין-תרבותיים, וניסיון להפוך את השונות והמגוון התרבותי למשאב קבוצתי וחברתי, בדרך ללמידה, יצירה ועשייה משותפת.

תכניות הלמידה ההתנסותית מבוססות על התנסויות חווייתיות ופעילות, תוך שימוש בסדנאות בתחומים מגוונים (למידה אתגרית, צילום, דרמה, מוסיקה ועוד) ועיבוד רפלקטיבי עמוק של ההתנסות האישית והמשותפת. תכנית הפעילות מבוססת על מודלים תיאורטיים שונים מתחום החינוך הבין-תרבותי,  הלמידה ההתנסותית והנחיית קבוצות, ועל ניסיון מקצועי רחב ומגוון בתחום, בארץ ובחול.

קהל היעד של מבט כולל סטודנטים, מורים, תלמידים ומתנדבים. עד כה השתתפו בסדנאות מבט כ-750 משתתפים בכ-55 קבוצות, והעדויות מן השטח ומתכנית ההערכה משקפות תהליך אישי משמעותי שעברו המשתתפים, ושינוי ניכר בשיח הבין-תרבותי בקמפוס ובקהילה.
כיום אנו מתמקדים בעבודה עם סטודנטים במספר קמפוסים נבחרים, בהם מוכרות תכניות מבט כקורס אקדמי או כפעילות מעורבות חברתית המקנה אקרדיטציה, וכמסגרות הכשרה לתכניות מנהיגות ומחויבות קהילתית.
כמו כן אנו מפתחים שיתופי פעולה חדשים בתחום העסקי והארגוני, המשלבים פיתוח ארגוני ובניית צוות עם הכשרה מקצועית ומענה לצרכים המתפתחים בתחום.   

עמותת מבט הינה ארגון ללא מטרת רווח שהוקם על ידי קבוצה של אנשי חינוך וחברה, בתמיכת קרן מאיירס מארה"ב, ופועלת בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים וארגונים חברתיים.

שתף